Právne služby

Obchodné právo

Poskytujeme právne poradenstvo súvisiace so začiatkom Vášho podnikania, ako aj s Vaším už existujúcim podnikaním.

Čítať viac

Predaj spoločností

Zoznam poskytovaných spoločností a občianskych združení na predaj. Nami zaručená garancia nezadĺženosti a bezdlžnosti.

Právo nehnuteľností

Právo nehnuteľností je odvetvím občianskeho práva, ktoré sa vzťahuje na právo vlastniť, držať, užívať a hospodáriť s nehnuteľnosťami.

Občianske právo

Ide o jedno z najkomplexnejších odvetí súkromného práva. Pod občianske právo spadá široká úprava majetkových, ako aj osobných vzťahov.

Sporová agenda

Výber advokáta na Vaše zastupovanie pred súdom je dôležitým rozhodnutím. V advokátskej kancelárii PATÁČ & PARTNERS pristupujeme k Vašim záležitostiam ako keby boli naše vlastné.

Trestné právo

V advokátskej kancelárii PATÁČ & PARTNERS pristupujeme ku všetkým záležitostiam profesionálne a bez posudzovania.

Rodinné právo

V advokátskej kancelárii PATÁČ & PARTNERS pristupujeme k Vašim rodinným záležitostiam s úctou.

Zápis do registrov

V oblasti podnikania môžete vykonávať niektoré činnosti výhradne po zápise v príslušnom registri. Radi Vám s týmto zápisom pomôžeme.

Fúzie a akvizície

Prevody podnikov, rozdeľovanie či zlučovanie spoločností sa stali v podmienkach SR štandardnou situáciou, ktorú podnikatelia počas života spoločnosti nezriedka riešia.

Máte špecifickú požiadavku na právnu pomoc a poradenstvo? Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Kontaktujte nás

info@patacpartners.sk
+421 910 834 135

PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Karadžičova 16
821 08 Bratislava, Slovenská Republika

© 2024 PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
Pravidlá ochrany osobných údajov