Občianske právo

Každý človek sa v nejakej podobe stretáva s občianskym právom a zrejme niekoľkokrát v živote aj využije jeho inštitúty. Občianske právo sa týka právnych otázok vo vzťahu k občanovi a ide o jedno z najkomplexnejších odvetí súkromného práva. Spadá tu široká úprava majetkových aj osobných vzťahov. Zaraďujeme tu aj dedičské právo, rodinné právo, vlastnícke právo a záväzkové právo.

Poskytované služby občianskeho práva

V advokátskej kancelárii PATÁČ & PARTNERS sa pravidelne venujeme otázkam občianskeho práva. Špeciálne kladieme dôraz na individuálny prístup s ohľadom na konkrétne potreby klienta. K našim najčastejšie poskytovaným službám patrí:

  • vyporiadanie podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva k majetku (BSM);
  • úprava vlastníckych alebo majetkových vzťahov;
  • zastupovanie v rámci konania o zodpovednosti za škodu alebo v konaní o náhradu škody;
  • vypracovanie zmluvnej dokumentácie, akou je napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, nájomná zmluva či rôzny typy dohôd alebo vecných bremien;
  • spotrebiteľské právo;
  • zastupovanie v rámci dedičského konania;
  • zastupovanie v konaní o obmedzení spôsobilosti na právne úkony;
  • zastupovanie v rámci konaní o dobrovoľných dražbách.

Naša advokátska kancelária sídli v Bratislave, ale vykonáva právne služby po celom Slovensku. V prípade potreby vycestovania mimo Bratislavy, napr. pre zastupovanie v konaní v inom meste (Nitra, Trnava, Trenčín,...), je súčasťou odmeny advokáta aj úhrada cestovného a spojených nákladov.

Ak potrebujete právne poradenstvo, právneho zástupcu alebo hľadáte spoľahlivých odborníkov na občianske právo, sme Vám k dispozícii.

Kontaktujte nás

info@patacpartners.sk
+421 910 834 135

PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Karadžičova 16
821 08 Bratislava, Slovenská Republika

© 2024 PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
Pravidlá ochrany osobných údajov