Rodinné právo

V rodinnom práve je zásadné, aby Vás zastupoval odborník / rozvodový právnik, ktorému môžete zveriť svoje najcitlivejšie spomienky a ktorý Vás vypočuje, pochopí a odborne nasmeruje k požadovanému riešeniu. Za takýchto odborníkov sa považujeme. Zároveň sú korektné vzťahy s klientmi a pocit vzájomnej dôvery pre nás nanajvýš dôležité.

V oblasti rodinného práva máme bohaté skúsenosti, predovšetkým pokiaľ ide o rozvod manželstva a úpravy rodičovských práv a povinností k maloletým deťom.

K poskytovaným službám v oblasti rodinného práva patrí:

  • zastupovanie v rozvodovom konaní;
  • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode (BSM);
  • zastupovanie v konaní o úpravu práv a povinností k maloletým na čas do rozvodu alebo na čas po rozvode, napr. v konaní o zvýšení výživného;
  • vedenie spisovej dokumentácie a prípravy právnych rozborov aktívneho konania;
  • vypracovanie rodičovskej dohody;
  • príprava právnych úkonov, akými sú predžalobné výzvy, vyjadrenia alebo stanoviská k podaniam protistrany, riadne ako aj mimoriadne opravné prostriedky;
  • zastupovanie vo vykonávacom konaní.

Pokiaľ máte záujem o právne sprevádzanie pri rozvode manželstva alebo hľadáte odborníkov na rodinné právo, sme Vám k dispozícii.

Kontaktujte nás

Prečo potrebujem rozvodového právnika?

Vďaka spolupráci s nami získate včas všetky kvalifikované a úplné informácie týkajúce sa rozvodu, ktoré vám pomôžu v ďalších krokoch. Radi Vám pomôžeme s prípravou potrebných dokumentov, upozorníme Vás na potrebné kroky, možnosti a riziká. Poradíme Vám najlepšie možné riešenie vo Vašej situácii. Budeme Vás zastupovať v jednotlivých konaniach. V neposlednom rade získate právnu oporu v rozvodovom procese a náročnej životnej situácii.

Zánikom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). Vyporiadanie BSM prebieha dohodou, rozhodnutím súdu alebo zo zákona po 3 rokoch od zániku BSM. V spolupráci s našimi právnikmi nájdete to najlepšie riešenie.

Lokalita

Naša advokátska kancelária sídli v Bratislave, ale vykonáva služby po celom Slovensku. V prípade potreby vycestovania mimo Bratislavy, napr. pri zastupovaní v konaní v iných mestách (Nitra, Trnava, Trenčín,...), je súčasťou odmeny advokáta aj úhrada cestovného a spojených nákladov.

Potrebujete poradiť alebo pomôcť v otázke rodinného práva? Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktujte nás

info@patacpartners.sk
+421 910 834 135

PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Karadžičova 16
821 08 Bratislava, Slovenská Republika

© 2024 PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
Pravidlá ochrany osobných údajov