Sporová agenda

Výber advokáta na Vaše zastupovanie pred súdom je dôležitým rozhodnutím. Záleží od toho neskoršie vedenie konania, procesná taktika, ako aj využitie všetkých dostupných právnych prostriedkov.

V advokátskej kancelárii PATÁČ & PARTNERS pristupujeme k Vašim záležitostiam ako keby boli naše vlastné. Počas súdneho sporu Vám budeme poskytovať právne poradenstvo založené na skúsenostiach a efektívne tak obhajovať Vaše záujmy.

K poskytovaným službám v oblasti sporového práva patrí:

  • právny rozbor predmetu konania a dôkaznej situácie;
  • príprava procesnej stratégie;
  • zastupovanie na pojednávaniach;
  • vedenie spisovej dokumentácie a prípravy právnych rozborov aktívneho konania;
  • príprava právnych úkonov akými sú predžalobné výzvy, vyjadrenia alebo stanoviská k podaniam protistrany, riadne ako aj mimoriadne opravné prostriedky;
  • zastupovanie vo vykonávacom konaní.

Pokiaľ vyžadujete kvalitné zastúpenie pred súdom alebo hľadáte odborníkov na sporovú agendu, sme Vám k dispozícii.

Potrebujete poradiť alebo pomôcť v právnej otázke? Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktujte nás

info@patacpartners.sk
+421 910 834 135

PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Karadžičova 16
821 08 Bratislava, Slovenská Republika

© 2024 PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
Pravidlá ochrany osobných údajov