Fúzie a akvizície

Prevody podnikov, rozdeľovanie či zlučovanie spoločností sa stali v podmienkach SR štandardnou situáciou, ktorú podnikatelia počas života spoločnosti nezriedka riešia.

Často ide o rozšírenie podnikania, zlúčenie podnikania viacerých spoločností alebo rozdelenie existujúcej spoločnosti. Podnikateľský svet je živý organizmus, ktorý neustále potrebuje dohľad a prispôsobenie na aktuálne trendy.

V advokátskej kancelárii PATÁČ & PARTNERS sme Vám pripravení kvalifikovane pomôcť aj v tejto oblasti.

K poskytovaným službám v oblasti fúzii a akvizícii patrí:

  • výkon právneho auditu obchodných spoločností, tzv. due dilligence;
  • právny rozbor právnej úpravy fúzií, akvizícií a súvisiacich otázok;
  • vypracovanie zmluvnej dokumentácie;
  • zastupovanie klientov na obchodných rokovaniach;
  • zastupovanie klientov v súvisiacich konaniach pred správnymi orgánmi a verejnými inštitúciami.

Pokiaľ máte záujem o zlúčenie spoločností alebo hľadáte odborníkov na fúzie a akvizície spoločností, sme Vám k dispozícii.

Potrebujete poradiť alebo pomôcť v právnej otázke? Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktujte nás

info@patacpartners.sk
+421 910 834 135

PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Karadžičova 16
821 08 Bratislava, Slovenská Republika

© 2024 PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
Pravidlá ochrany osobných údajov