Obchodné právo

Poskytujeme právne služby a poradenstvo pre Vaše podnikanie, súvisiace s ktoroukoľvek fázou Vášho podnikania. Či už zakladáte novú spoločnosť alebo potrebujete pomoc pri vypracovávaní zmluvnej dokumentácie, zastupovanie advokátom či zmeny v obchodných spoločnostiach, sme tu pre Vás.

Vďaka našim komplexným právnym službám v oblasti obchodného práva nájdete spoľahlivého právneho partnera, či už ste malý podnik, živnostník alebo veľká korporácia. Delegovaním funkcie firemného právnika na našu právnu kanceláriu získate mnohé výhody vo Vašom podnikaní, a to v rozumnom pomere výkonu a ceny.

Poskytované služby obchodného práva

Obchodné právo má široké zastúpenie v biznis oblasti, či už v rámci interných vzťahov spoločnosti alebo vo vzťahoch medzi jednotlivými obchodnými partnermi. Ide o jedno z najkomplexnejších právnych odvetví.

K nami poskytovaným službám v oblasti obchodného práva patrí:

  • zakladanie obchodných spoločností;
  • zmeny v obchodných spoločnostiach - napr. zmena obchodného mena, odvolanie konateľa, prevod obchodného podielu, zníženie alebo zvýšenie obchodného imania, zmena právnej formy;
  • spracovanie právnych rozborov – due dilligence;
  • vypracovanie a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie súvisiacej s podnikaním;
  • upravovanie interných vzťahov orgánov jednotlivých spoločností;
  • zastupovanie advokátom v právnych sporoch súvisiacich s obchodným právom;
  • právne poradenstvo a realizácia zlúčení, splynutí a rozdelení obchodných spoločností, ako aj zmien ich právnej formy.

Naša advokátska kancelária sídli v Bratislave, ale v závislosti od charakteru právnej pomoci poskytujeme právne služby firmám po celom Slovensku.

Potrebujete poradiť v právnej otázke ohľadom Vášho biznisu alebo hľadáte právneho partnera pri Vašom podnikaní? Sme tu pre Vás!

Kontaktujte nás

info@patacpartners.sk
+421 910 834 135

PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Karadžičova 16
821 08 Bratislava, Slovenská Republika

© 2024 PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
Pravidlá ochrany osobných údajov