Zápis do registrov

V zmysle príslušných zákonov môžu byť niektoré činnosti vykonávané iba na základe zápisu v príslušnom registri. Niekedy ide o podnikanie, niekedy práve naopak. Niekedy je zápis nutný z dôvodu vysokej hodnoty transakcií, niekedy naopak, z dôvodu neziskovej činnosti. Možností je pomerne veľa.

Existuje množstvo registrov a zoznamov, ktoré by ste mali vziať na zreteľ, no ich existencia nie je širokej verejnosti známa. Radi Vás preto s nimi nielen oboznámime, ale Vám pomôžeme aj so splnením Vašich prípadných zákonných povinností.

K poskytovaným službám v oblasti zápisov do registra patrí:

  • zápis do registra partnerov verejného sektora;
  • zápis do zoznamu hospodárskych subjektov;
  • zápis do živnostenského registra;
  • zápis do obchodného registra;
  • zápis do registra občianskych združení;
  • zápis do iných registrov.

Pokiaľ máte záujem o urgentný zápis do niektorého z registrov, sme Vám k dispozícii.

Potrebujete poradiť alebo pomôcť v právnej otázke? Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktujte nás

info@patacpartners.sk
+421 910 834 135

PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Karadžičova 16
821 08 Bratislava, Slovenská Republika

© 2024 PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
Pravidlá ochrany osobných údajov